Michael Ruppik - Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300

Michael Ruppik - Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300

15,00 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand
Auf Lager

Beschreibung

Książka „Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300” opisuje możliwości zastosowania normy Koleji Niemieckich do malowania wszelkiego rodzaju pojazdów szynowych. Jest ona pierwszym takim zestawieniem zastosowań tej normy na rynku księgarskim.

Norma DBS 918 300 opisuje bardzo szczegółowo właściwości materiałów powłokowych wykorzystywanych do malowania pojazdów szynowych. Opracowana i doskonalona na przestrzeni minionych stu lat norma oferuje standardowy pakiet wymogów technicznych i materiałowych w zakresie lakierowania pojazdów szynowych.

W ostatnich dwóch dekadach zapisy tej normy były kilkakrotnie zmieniane i dostosowywane do nowych doświadczeń i osiągnięć technicznych. Nie zawiera ona jednak bezpośrednich informacji odnośnie sposobu jej praktycznego zastosowana celem uzyskania zalecanej powłoki na pojeździe szynowym lub jego elementach. Dokładny rodzaj powłoki malarskiej uzależniony jest od typu pojazdu kolejowego, a niezbędne systemy malarskie zostały opisane w arkuszach stanowiących suplement normy DBS 918 301.

Istotnym wydaje się fakt, że Norma DBS 918 300 nie dotyczy wyłącznie wymogów technicznych przedsiębiorstwa Deutsche Bahn. Wielu europejskich producentów pojazdów szynowych oraz podzespołów kolejowych stosuje te standardy, zarówno w odniesieniu do zamówień kolei niemieckich, jak i do własnych, wewnętrznych przepisów lakierniczych. Znajomość zależności między poszczególnymi arkuszami normy DBS 918 300 ma bardzo duże znaczenie dla uzyskania prawidłowych, specyficznych cech powłoki pojazdu. Pozwala to uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z konieczności zmian powłok nieodpowiadających konkretnym standardom.

Pomijając indywidualne przepisy regulujące lakierowanie pojazdów zgodnie z normą DBS 918 300, brak jest w tej dziedzinie ogólnego zestawienia możliwości zastosowań powłok malarskich na poszczególnych rodzajach pojazdów oraz na ich częściach składowych, dlatego korzystając z moich wieloletnich doświadczeń zawodowych chciałbym uzupełnić właśnie tę lukę.

Norma DBS 918 300 jest jednym z najbardziej efektywnych przepisów w zakresie malowania taboru szynowych stosowanych obecnie w przemyśle pojazdów szynowych. Dzięki kilku klasom produktów opisanych w poszczególnych arkuszach normy możliwe jest zaplanowanie optymalnego lakierowania każdego typu pojazdu kolejowego. Ze względu na fakt, iż norma ta zawiera zarówno produkty wodorozcieńczalne, jak i rozpuszczalnikowe, oparte na niej przepisy dostosować można do różnych warunków malowania. Ten niezawodny model znajduje swoje praktyczne zastosowanie nie tylko w przemyśle kolejowym w Niemczech, ale również dla wielu innych krajowych Europy.

Warto podkreślić, że niewłaściwe stosowanie danych technicznych niejako według zasady “kopiuj i wklej” wynikające z nieznajomości normy lub ze stosowania jej nieaktualnych wersji skutkuje nieprawidłowym doborem powłok, które nie są akceptowane przez odbiorców. Aby rozpoznać i odpowiednio skorygować takie błędy w instrukcji lakierowania, użytkownik musi posiadać aktualną wiedzę na temat stosowania materiałów zgodnie z normą DBS 918 300. Dlatego, celem mojej książki jest umożliwienie zrozumienia w zwartej formie korelacji pomiędzy poszczególnymi arkuszami normy oraz zakresami ich zastosowania.

M. Ruppik


Leseprobe M. Ruppik - Lakierowanie pojazdów szynowych zgodnie z normą DBS 918 300 ...


Softcover

ISBN-13: 978-3945692-22-6

Anzahl Seiten: 84